De optimale start
Het grote belang van de juiste opvangcondities voor eendagskuikens op het vleeskuikenbedrijf is algemeen
bekend. Om het genetisch potentieel van moderne kuikens volledig te benutten wordt een goede start in
de toekomst nóg belangrijker. Het leven van een kuiken begint echter op het moment dat het kuiken
uit het ei komt – dat is vaak dagen voordat de vleeskuikenhouder de zorg krijgt over de kuikens.

On-farm hatching: de stap vooruit in de vleeskuikenhouderij
In 2004 ontwikkelde Vencomatic de oplossing voor de beste opvangcondities, door het uitkomen van de kuikens te integreren in het huisvestingssysteem. On-farm hatching vervult drie basisbehoeften van het kuiken vanaf het uitkomstmoment: voer, water en verse lucht. 

On-farm hatching is standaard geintegreerd in het Patio systeem, dat in 2006 geintroduceerd werd. Vencomatic gebruikt deze ervaring nu om on-farm hatching mogelijk te maken in traditionele grondstallen met het nieuwe concept X-Treck en met geweldige resultaten. 

De meest opvallende verbeteringen zien we in de gezondheid van de vleeskuikens:

  • voer- en watertoegang direct na uitkomst geeft energie voor orgaanontwikkeling en de ontwikkeling van belangrijke fysiologische systemen zoals het immuunsysteem en de thermoregulatie;
  • directe voer- en watertoegang geeft een sterke stimulans aan de darmontwikkeling en ondersteunt de verteringscapaciteit in de groeiperiode;
  • on-farm hatching geeft een sterke vermindering van risico’s op kruisbesmetting; 
  • een hogere gezondheidsstatus resulteert in ongecompliceerd management van de dieren.