De Veranda Breeder is een groepshuisvesting, speciaal ontwikkeld voor ouderdieren. Het systeem biedt de dieren een optimale omgeving om goed te presteren, waardoor een hoge kwaliteit broedei zo efficiënt mogelijk geproduceerd kan worden. De Veranda Breeder is voor de moderne vermeerderaar het ultieme gereedschap om zijn dieren te managen. De hennen en hanen verblijven in groepen op een comfortabel rooster, waarop een natuurlijke bevruchting kan plaats vinden. Door een continue mest droging en frequente verwijdering van alle mest uit de stal is er een prima klimaat in de stal. Gezonde lucht is niet alleen voor de dieren, maar ook voor de werknemers in de stal essentieel. De dieren hebben beschikking over een scharrelbak, en het systeem voldoet volledig aan de Europese richtlijnen voor dierwelzijn.

Vencomatic Veranda Breeder

Het nest is ontworpen met behulp van slimme Vencomatic innovaties, waaronder de Vencomat, de beweegbare bodem en de eierband en kan worden uitgebreid met de Vencobelt en de Vencoslat. Met deze innovaties verzamelt u broedeieren die in perfecte staat zijn.