Start metingen ECO Zero

Start metingen fijnstof- en ammoniakreductie ECO Zero

Binnenkort begint Wageningen Livestock Research (WLR) met het meten van ammoniak- en fijnstofconcentraties bij een leghennenbedrijf met het ECO Zero systeem van Vencomatic Group. WLR meet hoeveel minder fijnstof en ammoniak er met dit systeem vrijkomt uit de stal. Ook bekijken onderzoekers hoeveel fijnstof en ammoniak vervolgens wordt weggevangen in de ECO Units, en dus niet meer naar de omgeving wordt uitgestoten.

Het verminderen van de emissies van fijnstof en ammoniak is belangrijk voor de volksgezondheid en de natuur. ECO Zero is ontworpen om niet alleen de emissies te verlagen, maar tegelijk ook het stalklimaat te verbeteren. Bij succes is dat ook in het directe belang van de dieren en de mensen op het bedrijf, en op de economische prestaties.

Het ECO Zero systeem
Het ECO Zero systeem maakt gebruik van de ECO Units. Bij het ECO Zero systeem wordt de volledige stalventilatie via ECO Units voorzien. De ECO Unit is een luchtconditioneringsunit die de binnenkomende lucht zowel kan opwarmen als afkoelen. Het opwarmen gebeurt door relatief koude buitenlucht door panelen te laten stromen waar relatief warme stallucht langs stroomt in tegengestelde richting. Het koelen gebeurt door water te verspreiden over de panelen waardoor de lucht de stal in gaat. De koelcapaciteit is zo groot dat er, in verhouding tot stallen zonder deze koeling, 50% van de normaal geïnstalleerde ventilatiecapaciteit nodig is waarbij de staltemperatuur laag genoeg kan worden gehouden.

Verminderen emissies
Het emissiereducerende principe van ECO Zero bestaat uit een hogere minimumventilatie, waardoor mest beter gedroogd kan worden en een lager gemiddeld ventilatieniveau over het gehele jaar vanwege de koeling. Daarnaast vangt de warmtewisselaar ammoniak af door opname ervan in het condenswater op de vochtige panelen, in het koelwater en door het toevoegen van zuur aan het koelwater in de ECO Unit. Stof wordt afgevangen door condens op de vochtige panelen of door het koelwater.

Metingen
Wageningen Livestock Research gaat binnenkort beginnen met het meten van het effect van het ECO Zero systeem op het vrijkomen van ammoniak en fijnstof in de stal en ook op de mate van reductie van fijnstof en ammoniak door de ECO Units. WLR meet zowel de concentraties van de stallucht die de units ingaat als de concentraties in de lucht die de units verlaat. Hiermee kan de emissie van de stal en het reductiepercentage van de ECO Unit worden berekend. De verwachting is dat de ECO Unit de fijnstofemissie met 80% reduceert, en ammoniak naar verwachting met minimaal 50%. De stal heeft een bijzondere emissiefactor gekregen van 10 gram ammoniak (proefstalstatus). Resultaten van de metingen zullen in 2021 bekend worden, een belangrijk stap om uiteindelijk opgenomen te worden in de landelijke regelgeving.

De metingen worden uitgevoerd in het kader van het project ‘Ontwerpen voor een gezondere pluimveehouderij’.

Klimaatbeheersing
In dit project wordt gewerkt aan diverse maatregelen om de emissies van fijnstof, ammoniak en geur te verminderen met behoud van het huidige niveau van diergezondheid en dierenwelzijn. Het ECO Zero systeem draagt o.a. hieraan bij via de verbetering van het stalklimaat.