Voorkomen is beter dan genezen

Vencomatic Group introduceert haar oplossing voor het bestrijden van bloedluis. Bloedluis is een parasiet die gemiddeld op 83% van de Europese pluimveebedrijven aanwezig is. Bloedluizen zorgen voor veel financieel verlies. De intrede van bloedluis in de stal is bijna onoverkoombaar. Daarbij wordt het probleem  groter doordat steeds minder bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan en legrondes langer worden. Dit zorgt ervoor dat het bestrijden van deze parasiet van groot belang is voor pluimveehouders.

De revolutionaire Q-Perch is een mechanische oplossing die bloedluizen bestrijdt op basis van hun natuurlijke levenscyclus. In het kort onthoudt het de bloedluizen van eten en voorkomt daarmee vermeerdering.

De Q-Perch (gepatenteerd) is een zitstok met aan de onderzijde twee barrières die bloedluizen doden op hun weg naar de kippen. Er staat een laagvermogen spanning op de barrière, waarmee de kippen niet in aanraking kunnen komen, maar welke voor de bloedluis dodelijk is. Aangezien bloedluizen zich zonder voeding niet kunnen voortplanten zal de populatie niet toenemen, en dus maakt deze oplossing het gebruik van bestrijdingsmiddelen overbodig.Traditionele bestrijdingsmethodes zijn reactief. Wanneer de effecten van bloedluizen zichtbaar zijn in de stal start men met behandelen. De Q-Perch biedt continue verdediging waardoor negatieve effecten van bloedluizen worden voorkomen, en voorkomen is beter dan genezen.

Optimaal comfort
De champignonvorm van de Q-Perch is de meest comfortabele vorm voor kippen, doordat het stabiliteit en grip biedt. Daarom is de Q-Perch gunstig voor de diergezondheid en dierwelzijn, waarvan de pluimveehouder kan profiteren doordat de kippen beter presteren.

Sinds 2013 voeren de pluimveespecialisten van Vencomatic Group continue proeven uit om het functioneren van de Q-Perch te valideren en het gebruik ervan te optimaliseren. In alle proeven werd de bloedluispopulatie met de Q-Perch onder controle gehouden, en was het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet nodig. Het systeem is nu verkrijgbaar in Vencomatic volière systemen.