Smart Poultry missie naar Nederland

Agrimex Holanda organiseert van 15 tot en met 21 juni een missie naar Nederland voor een select gezelschap van Mexicaanse ondernemers en handelspartners. Rode draad van het programma is The Dutch Way, een letterlijke en figuurlijke rondreis door Nederland, die inzicht geeft in de Nederlandse pluimveesector en de ketenaanpak door bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Vencomatic Group ontvangt de groep op de Venco Campus voor een rondleiding en een rondetafeldiscussie.

Agrimex Holanda is een consortium van Nederlandse bedrijven met meer dan 50 jaar ervaring in innovatieve en duurzame pluimveeoplossingen. Met steun van de Nederlandse overheid, bieden ze Mexicaanse pluimveebedrijven hun expertise en technologie aan. De lessen die ze de afgelopen decennia geleerd hebben, kunnen hen verder helpen op het gebied van vogelgriep en salmonella, calamiteitsscenario’s in het geval van een uitbraak, hoe je met ICT het broedproces kunt verbeteren, voorkomt dat kuikens te snel groeien, eierbreuk tijdens transport kunt voorkomen en kippenvoer van hoge kwaliteit maakt. Door samen te werken binnen een consortium, kunnen Mexicaanse bedrijven profiteren van onze ketenaanpak, want iedere schakel heeft invloed op de andere.

Nadruk op voedselveiligheid
Wereldwijd zijn er steeds meer monden te voeden en de vraag naar kipproducten stijgt navenant. De uitdaging is dan ook om de productie te verhogen met oog voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, gezondheidszorg en milieu. De Nederlandse pluimveesector loopt wereldwijd voorop als het gaat om milieuvriendelijke stallen, innovatieve broedsystemen, transport en mestverwerking. Dat was de reden om Agrimex Holanda op te richten en deze positie uit te bouwen voor pluimveeprofessionals in Mexico en de rest van de wereld.